Wanneer moeten de snaren vervangen worden van een gitaar?

Zodra snaren niet meer goed klinken zijn ze aan vervanging toe. De klank van verse snaren kan snel verdwijnen als er veel en vaak op gespeeld wordt. Zeker na uren les en oefenen of onder de lampen op een podium gaat het sneller, omdat er meer transpiratie op de snaren wordt afgegeven. De agressieve zuren uit het transpiratievocht werken in op het materiaal waar de snaren uit bestaan. Zodoende kunnen snaren vrij snel al gaan roesten en de frets op de hals aantasten. Repareren daarvan is zeker duurder dan af en toe een verse set snaren!

Door stevig aanslaan met een (dik) plectrum slijten de snaren ook nog eens harder. Het slechter of doffer klinken verloopt geleidelijk aan totdat het opeens opvalt hoe slecht het instrument klinkt. Stemmen van deze versleten snaren zal ook steeds moeilijker verlopen omdat de flexibiliteit er uit is. Daarom vervangen veel (bas)gitaristen hun snaren ook op gezette tijden; iedere dag, week, 2 weken, maand of kwartaal. Uiteraard naar gelang de frequentie van bespelen danwel optredens of opnames.

Grove richtlijnen voor hoe lang normale standaard snaren meegaan: 25 speeluren op een gitaar en 100 speeluren op een basgitaar.